Lejebetingelser ved leje hos uaa.dk 
Uaa.dk
Diskogruppen ApS
Cvr: 39982706
Ryetvej 127, 2 tv
3500 Værløse

 

Betalingsbetingelser

Alle priser angivet på hjemmesiden er leje for en lejeperiode på op til 5 dage (4 brugsdøgn) hvor tilbagelevering sker i henhold til det på forsiden angivet.

Betaling er netto kontant ved levering, medmindre andet er aftalt, og anført på kontrakten.

Vi modtager betaling med kontanter samt ved mobilepay, VISA samt VISA/Dankort og bankoverførsel. Betaling ved bankoverførsel, så skal beløbet være modtaget seneste 4 dage før brugsdato.

Alle priser er inkl. moms

Alle priser er eksl. levering og afhentning samt opsætning

Ændring og/eller afbestilling

Afbestilling skal ske seneste 14 dage før første brugsdag.

Afbestilling mindre end 14 dage før første brugsdag vil beløbet ikke blive returneret.

Ændring af ordre skal ske senest 15 dage før første brugsdag

Afbestilling og/eller ændringer skal ske skriftligt til [email protected] – husk at påføre ordrenummer.

Lejeperiode

Lejeperioden udgør fra ét brugsdøgn.

Tilbagelevering af det lejet udstyr skal ske seneste på det kontraktens forside angivet tid og dato. Ved senere tilbagelevering vil lejer blive faktureret pr. påbegyndt lejedøgn. 

Levering og afhentning

Levering af det lejede udstyr til gadedør i stueplan. Det lejede udstyr bliver ikke kørt/båret ind)

Levering med opsætning og tilslutning, vi leverer/bærer ind, og tilslutter samt afhenter/bærer ud.
Levering og afhentning sker i tidsrummet mellem kl. 09,00 og 12,00 eller 13,00 og 16,00. Udenfor disse intervaller koster det yderligere 625,00kr. for transport. 

Levering inkl. op- og nedbæring uden elevator tillægges et gebyr på 250,00 kr. og skal bestilles på forhånd.

UAA.DK er ikke ansvarlig for skader der skulle opstå i forbindelse med levering af de/den lejede genstand.

Leveringstidspunkt kan ikke garanteres.

Pris for levering og afhentning er inkl. moms

Lejers ansvar (Forsikringsforhold og ansvar)

Det lejede udstyr må kun anvendes af lejer.

Fremleje er ikke tilladt

Vi anbefaler, at lejer gennemgår udstyret ved afhentning eller levering og evt. fejl og mangler straks meddeles skriftligt til UAA.DK på [email protected] samt telefonisk på 25 944 944. Udstyr betragtes som fuld funktionelt og fejlfrit ved levering/afhentning.

Det lejede udstyr skal leveres tilbage i samme stand, hvilket er fejlfrit og rengjort. Undtaget er dog produkter med rengøring.

Lejer er erstatningspligtig for enhver skade, fejl og/eller mangler det lejede udstyr måtte lide ved tilbagelevering herunder fejl og mangler opstået ved hærværk, tyveri, overbelastning m.v. Eventuelle opstået skader skal omgående meddeles udlejer samt tyveri og hærværk tillige til politiet.

Erstatningsprisen betragtes som nypris for det lejede udstyr.

Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for UAA.DK´s kontrol.

Lejer har det fulde ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik udstyret påbegyndes afhentning fra udlejers lager eller levering på lejers adresse, og indtil det lejede er returneret.

Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar. Udlejer er ikke ansvarlig overfor lejer på nogen måde, og har intet ansvar i tilfælde af f.eks. ildebrand eller lignende hvis det lejede udstyr er årsag til dette.

Lejer forpligter sig til at betale samtlige omkostninger inkl. advokater, retsgebyrer m.v., både for udlejer og lejer, ved tilfælde af defekt eller manglende udstyr. 

De udlejede genstande.
Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til enhver gældende lovgivning.

Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer. (under åben himmel)

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer.

Udskiftede pærer og medleverede reserve pærer skal returneres.

Manglende pærer debiteres til dagspris.

Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj. (trailer er ikke egnet køretøj) Udstyret skal altid stå tørt og må ikke udsættes for væske. 

Strøm ved levering
Lejer drager omsorg for, at der ved scenen/spillestedet eller indenfor 10 meter, findes et godkendt og ubelastet strømudtag, som specificeret på bilag 1.

Er den angivne mængde strøm ikke til rådighed, afgør UAA.DK’s ansvarshavende hvorledes opstillingen kan ændres, således at opstillingen på bedst mulig vis udnytter den til rådighed værende strømmængde.

UAA.DK er berettiget til at ændre opsætningen, ifald lejer ikke opfylder sine førnævnte forpligtelser.

I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde at UAA.DK efter at have indfundet sig hindres i at opsætte anlægget som aftalt, er UAA.DK alligevel berettiget til fuldt honorar.

Specifikt for leje af anlæg
Det gælder derudover for leje af anlæg følgende betingelser:

Lejer anviser pladsen for opstilling af anlæg.

Flytning af anlæg på dagen efter påbegyndt opstilling faktureres 800,00kr. medmindre andet er aftalt skriftligt på forhånd.

Lejer drager ligeledes ansvar for evt. lejde lokaler er informeret om beskrevet betingelser.

Tilkaldes tekniker ved betjeningsfejl eller forgæves kørsel faktureres 800,00 kr. + 3,50kr. pr. kørt km. samt efterfølgende timer 450,00 kr. pr påbegyndte time. Ved drift forstyrrelser skal UAA.DK straks kontaktes. (Tlf. 25 944 944) Ved unødvendigt udkald eller forgæves kørsel, faktureres lejer 800,00 kr. + 3,50kr. pr. kørt km. 

Force majeure
Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure.

Det påhviler dog UAA.DK at træffe foranstaltninger der kan sikre optræden til aftalt tid, så vidt det er muligt, uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler. 

Depositum
Hvis det lejede udstyr kræver depositum, vil dette fremgå af hjemmesiden samt forsiden af kontrakten.

Depositum betales på samme betingelser, som lejen.

Depositummet tilbagebetales når det lejet udstyr er tjekket af UAA.DK ved tilbagelevering eller afhentning dog senest 5 hverdage efter leje dagen.

Er det lejet udstyr ikke i samme stand som ved udleveringen, trækkes depositummet. Du skal oplyse dine bankoplysninger til UAA.DK via mail til – [email protected] for udbetaling af depositum.